Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s ARRIVA Trnava, a.s. zabezpečuje autobusovú dopravu pre návštevníkov POHODA FESTIVALU 2019 na letisku v Trenčíne z miest Trnava a Piešťany

CP od 20.5.2019

S platnosťou od 20.5.2019 sa menia cestovné poriadky primestksych liniek 205405, 205418 a 207416 nasledovne:
205405
Spoj č. 11 – predĺženie spoja od zastávky Gbely,kolónia po zastávku Gbely, žel.st.
Spoj č. 17 – predĺženie spoja od zastávky Gbely,kolónia po zastávku Gbely, žel.st.
Spoj č. 29 – predĺženie spoja od zastávky Gbely,kolónia po zastávku Gbely, žel.st.
Spoj č. 22 – vratný k spoju č. 17 , vychádza zo zastávky Gbely, žel.st., predĺženie spoja zo zastávky Gbely, žel.st. po zast. Gbely,kolónia

205418
Spoj č. 39 – vratný k spoju 205405/11 vychádza zo zastávky Gbely, žel.st., predĺženie spoja zo zastávky Gbely, žel.st. po zast. Gbely nám.

207416
Zrušená zast. Trnava, Trnava,Tamaškovičova ul. (ukončenie obnovy mostu na Mikovíniho ul. v Trnave)
Vložená zast. Linčianska I. medzi zast. Zavar, PSA Peugeot a Trnava, AS
Spoj č. 51, 37, 49, 65, 54, 58, 40 – zrušený čas. údaj na zast. Trnava, Tamaškovičova ul. a zapracovaný čas.údaj na zast. Trnava, Linčianska I.

Uzávierka Mikovíniho ulice skončí 19.5.2019 o 24:00 h.

Mikovíniho ulica v Trnave bude pre MAD otvorená od 20.5.2019, 00:00 h. Od tohto dátumu prestane premávať dočasná linka 35 a linka 5 začne premávať na svojej pôvodnej trase, v časovom rozpise ako pred uzávierkou.

 

zmena CP od 01.05.19

S platnosťou od 1.5.2019 sa menia cestovne poriadky prímestských liniek. Zoznam zmien nájdete TU

Dňom 4.12.2015 došlo k zmene obchodného názvu SAD Trnava a.s. na

ARRIVA  Trnava,  a.s.

Ostatné údaje firmy
zostávajú nezmenené
(sídlo, adresa, IČO, IČ DPH, číslo účtu, banka, ...)

Tlačivo na vybavenie čipovej karty vo formáte  Images: pdf-icon.jpg PDF

Ešte nemáte čipovú kartu?

Navštívte jedno z našich predajných miest.