autobusové stanice

 

 

ARRIVA Trnava a.s. prevádzkuje tieto stanice:

 

 

SAD INVEST s.r.o. prevádzkuje tieto stanice:

 

 

 

Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave:

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004

  Zoznam určených AS podľa nariadenia (EÚ) č. 181/2011

 


autobusová stanica Senica